headerfoto

Vlechtkunst

Geschiedenis van de oogstsymbolen

Het vlechten met de halmen van het graan is duizenden jaren oud. Vanaf de tijd dat er gezaaid en geoogst wordt, wordt er gevlochten op allerlei plekken in de wereld. Veel vlechtwerken hebben dan ook de naam van de streek gekregen waar het model en de betekenis ontstaan is.

De vlechtwerken zijn ontstaan om de korengeesten van het land gunstig te stemmen en te bedanken voor de goede oogst. Ook hoopte men op deze manier in de gunst te komen zodat er voor gezorgd word dat de volgende oogst weer goed zal zijn.

nr-001Men dacht de vlechtwerken ook een beschermende werking toe. Zo werden bij de graanschuren symbolisch gevlochten bellen opgehangen om het ongedierte weg te houden en ter bescherming van de bewoners.
Er werden en worden nog steeds symbolische vlechtwerken gemaakt in diverse landen en streken zowel ter beschermen en als geluksbrenger bij huwelijk en geboorten.

Door de nieuwe oogst methoden op het land raakt het vlechtwerk in onbruik. In landen waar nog veel gevlochten wordt willen de boeren ook de nieuwe oogstmethoden gebruiken - balen en rollen in plastic - in plaats van de graanschoven die tegen elkaar worden gezet.

Werkwijze

Voor het vlechtwerk zijn de hele stelen nodig! Dan ook nog graag de stelen van de lange rassen.
Doordat er minder vraag naar stro is worden veel rassen bespoten met een groeiremmer waardoor je de lage gewassen op het land ziet staan.

meta-004Ik gebruik de biologisch geteelde rassen die niet geremd worden. Het oogsten wordt door mij zelf gedaan en afgebonden in kleine bossen. De kleine bossen worden opgehangen om de halmen mooi recht te houden en goed te drogen. Na het drogen worden de stelen ontdaan van hun blad en gesorteerd op dikte.

Halmen van gelijke dikte geven een mooi vlechtresultaat. Voor het vlechten gaan de halmen, al of niet met aar, een tijd in het water om soepel te worden waarna het vlechten kan beginnen.

Het resultaat

Bekijk hier enkele voorbeelden van door mij gevlochten:

- accessoires
- eierversiering
- hoeden
- symbolen
- vrije vormen